FAQ

         

                 ชุดยกผู้ป่วยเข้า-ออกรถยนต์

         ถาม : ลิฟท์ยกผู้ป่วยเข้ารถ คืออะไร ?
         ตอบ : ลิฟท์ยกผู้ป่วยเข้ารถ คือ ชุดลิฟท์สำหรับยกผู้ป่วยเข้าออกรถซึ่งไม่ต้องติดตั้งยึดติดถาวรกับตัวรถยนต์ เพียงนำอุปกรณ์
                  ชุดนี้มาเสียบประกอบเข้ากับตัวรถในยามที่จะใช้ยกผู้ป่วย ผู้พิการ เข้าและออกจากรถยนต์ เสร็จภารกิจก็ถอดเก็บ

         ถาม : รถยนต์ชนิดใดที่เหมาะกับการใช้ลิฟท์ยกผู้ป่วยนี้ ?
         ตอบ : ลิฟทยกผู้ป่วยนี้สามารถจะใช้ได้กับรถยนต์ทั่วไปแทบทุกคัน

         ถาม : ตำแหน่งในรถที่เหมาะสมกับการใช้ลิฟท์ยกผู้ป่วยควรเป็นที่ใด ?
         ตอบ : สามารถติดตั้งให้ใช้ได้ทั้งในตำแหน่งที่นั่งข้างคนขับรถ  หรือในตำแหน่งที่นั่งด้านหลังของคนขับรถ
                  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมของพื้นที่ในรถและลักษณะการใช้งาน

         ถาม : ลิฟท์ยกผู้ป่วยนี้ มีประโยชน์อย่างไร ?
         ตอบ : 1.ลิฟท์ถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้กับร่วมกับรถยนต์เป็นหน้าที่หลัก โดยทำหน้าที่ยกผู้ป่วยเข้าออกจากรถยนต์
                  2.สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อนำมาใช้กับการยกผู้ป่วยขึ้นลงจากเตียงนอนได้
                  3.สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อนำมาใช้กับการยกผู้ป่วยภายในบริเวณห้องน้ำได้
                  4.สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมชุดฐานล้อเพื่อนำมาใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในบริเวณบ้านหรือพื้นที่ที่ราบ

         ถาม : ระบบการทำงานของลิฟท์เป็นอย่างไร และควบคุมการทำงานได้โดยอะไร ?
         ตอบ : ควบคุมการทำงานของลิฟท์ผ่านทางรีโมทคอนโทรล โดยใช้ไฟฟ้า 12 V. จากแบตเตอรี่ของรถ

         ถาม : หากมีการเปลี่ยนรถยนต์หลังจากติดตั้งแล้ว สามารถนำชุดลิฟท์ยกรถผู้ป่วยนี้ไปติดตั้งยังรถยนต์คันใหม่ได้หรือไม่ ?
         
ตอบ : ได้ครับ ถ้ารถคันใหม่มีความเหมาะสมที่ติดตั้งแล้วใช้งานได้