รายละเอียดลิฟท์ติดรถยนต์                     VIDEO CLIP

          - ติดตั้งกับรถยนต์ประเภท รถตู้ รถบัส

          - ใช้กับไฟแบตเตอรี่ของรถยนต์

          - ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติโดยการกดปุ่มรีโมทคอนโทรล

          - กรณีฉุกเฉินที่ลิฟท์ขัดข้องสามารถควบคุมการทำงานของลิฟท์ด้วยมือได้

          - ชุดสวิตซ์ เปิด/ปิด เครื่อง ถอดเก็บและใส่คืนได้โดยง่ายเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

          - แผ่นพื้นสำหรับรับรถเข็นเป็นแบบลักษณะกันลื่น

          - การพับลิฟท์เก็บ ลิฟท์จะไม่พับเก็บหากยังมีคนอยู่บนแผ่นยกของลิฟท์

          - ตัวลิฟท์มีทั้งแบบ 2 แขนยก และแบบยกด้วยแขนเดียว

          - ลิฟท์แทบทุกรุ่นสามารถยกน้ำหนักได้มากกว่า 300 กิโลกรัม

          - มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ แบบพับกลาง แบบเปิดแนวตั้ง หรือแบบเต็มแผ่น

 

                                                                         ชนิดของลิฟท์ยกรถเข็น

 

           ลิฟท์พับฐานแนวนอน Spec             ลิฟท์แยกฐานแนวตั้ง Spec             ลิฟท์แขนยกข้างเดียว Spec