เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ผลิตน้ำยาซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้ 99.9% เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

ส้วมช่วยพยุงลุกนั่งระบบไฟฟ้า

สำหรับผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย ระหว่างพักฟื้น หรือผู้ที่มีปัญหาหัวเข่า
ตัวนี้เหมาะมาก

รถเข็นติดรถยนต์

    ถูกออกแบบมาให้สามารถเลื่อนตัวเก้าอี้
    ของรถเข็นเข้าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งด้าน
    หน้ารถข้างคนขับเมื่ออยู่ในรถยนต์

    เมื่อถึงที่หมายก็เลื่อนตัวเก้าอี้ออกจาก
    รถยนต์เพื่อใช้เป็นรถเข็นตามปกติ ซึ่ง
    ทุกขั้นตอนใช้ผู้ดูแลเพียงท่านเดียว

  ใช้ยกผู้ป่วยให้ลอยขึ้น แล้วจึงพยุงผ่าน
  เข้าหรือออกจากรถ ทำงานโดยใช้
  รีโมทคอนโทรล

ลิฟท์ยกรถเข็นเข้า-ออกรถยนต์

  ใช้ยกรถเข็นผู้ป่วยเพื่อพาเข้าไปในรถ
  รวมทั้งยกรถเข็นออกลงมาจากรถเมื่อ
  ถึงที่หมาย ควบคุมการทำงานด้วย
  รีโมทคอนโทรล

  มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ เป็นอุปกรณ์
  ที่เหมาะกับการติดตั้งในรถต หรือรถที่
  ใหญ่กว่า

  สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางโดยใช้
  รถยนต์ส่วนบุคคลที่ติดตั้งอุปกรณ์
  ชุดรถเข็นติดรถยนต์

   สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางโดยใช้รถ
   พยาบาลไปยังสถานที่ที่ต้องการ